Press "Enter" to skip to content

GroenLinks

Visie en ideaal van partij GroenLinks

We staan voor fundamentele keuzes  bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof tussen arm en rijk te vergroten? Of kiezen we ervoor om onze rijkdom eerlijk te delen? Blijven we toekijken hoe de aarde steeds verder opwarmt, of kiezen we voor een groene economie? Kiezen we voor toenemende tegenstellingen, of voor een samenleving waar we respectvol met elkaar omgaan?

Eerlijk Delen

GroenLinks kiest voor een land waarin we onze rijkdom eerlijk delen. Door bonussen aan de top en de mentaliteit van meer, meer, meer aan banden te leggen, brengen we de balans terug in onze samenleving. Iedereen, arm en rijk, gaat er op vooruit als we onze welvaart eerlijker delen. Iedereen gaat er op vooruit als we kiezen voor een samenleving met minder competitie, minder onzekerheid en minder stress.

Schone Energie

Ons land is te afhankelijk van fossiele brandstoffen, zoals gas, kolen en olie. Het opbranden hiervan draagt bij aan het opwarmen van de aarde. Wij kiezen voor een land dat draait op zonne- en op windenergie. Natuurlijk zonder kolencentrales.

Eerlijke Kansen

Wie je ouders zijn, bepaalt hoe ver je kunt komen en hoe groot je mag dromen. Ieder kind verdient dezelfde goede kansen. Daarom kiezen wij voor goed onderwijs voor ieder kind en voor de mogelijkheid om te kunnen doorstromen en stapelen.

Menselijke Zorg

De zorg wordt nu behandeld als een markt. Het geld dat gaat naar de bonussen van bestuurders en marketingcampagnes van zorgverzekeraars, moet terug naar de zorg voor patiënten.

Eén Samenleving

Wij willen een land waarin we niet tegen elkaar schreeuwen maar naar elkaar luisteren. We willen dat mensen met respect met elkaar omgaan, ongeacht je afkomst of achtergrond verdient.

 

Het is tijd voor een Nederland waarin eerlijk delen het wint van egoïsme. Waarin onze gezamenlijke toekomst het wint van de winsten op korte termijn. En waarin hoop het wint van angst. Het moet anders. Het kan anders. Het is tijd voor verandering. Het is tijd voor GroenLinks.


Verkiezingen 2017: Partijstandpunten GroenLinks

1.   Eerlijk Delen

We vragen meer geld van grote bedrijven, banken en mensen met grote vermogens, zodat iedereen erop vooruit kan gaan. Wij willen:

 • Voorkomen dat bedrijven allerlei mazen in de wet gebruiken om belasting te ontduiken.
 • De belastingen verlagen. Dat zorgt voor meer banen en hogere lonen.
 • Zorgen dat mensen met lage inkomens er flink op vooruitgaan.

2.      Schone Energie

We kiezen voor schone energie zodat we een schone wereld en een gezond klimaat kunnen doorgeven aan onze kinderen. Wij willen:

 • Binnen vier jaar alle kolencentrales sluiten en stoppen met subsidies voor de fossiele energie.
 • Meer windmolens bouwen op zee.
 • Binnen vijftien jaar alle huizen in Nederland aardgasvrij maken.

3.      Eerlijke Kansen

Wie je ouders zijn, bepaalt niet hoe groot je mag dromen. Ieder kind moet het beste onderwijs kunnen krijgen. Wij willen:

 • Ervoor zorgen dat alle kinderen drie dagen per week naar een kinderopvang kunnen.
 • De klassen verkleinen en leraren beter belonen: er komen 20.000 docenten bij.
 • Het collegegeld verlagen en de aanvullende beurs voor studenten uit arme gezinnen verhogen. We maken deze voor een grotere groep beschikbaar.

4.      Menselijke Zorg

Verzekeraars dicteren niet langer de zorg. De aandacht voor mensen staat centraal. Wij willen:

 • De marktwerking in de zorg terugdringen.
 • De zorgpremies verlagen en het eigen risico afschaffen.
 • Meer handen aan het bed en in de zorg voor onze ouderen: er komen 30.000 verpleegkundigen bij.

5.      Eén Samenleving

We gaan in Nederland respectvol met elkaar om. We respecteren onderlinge verschillen en delen de waardering voor onze democratische waarden en de rechtstaat. Wij willen:

 • Geweld tegen mensen vanwege hun afkomst, religie of seksuele voorkeur zwaarder bestraffen.
 • Asielzoekers direct na aankomst in Nederland lesgeven in de Nederlandse taal en over de Nederlandse grondwet.
 • 1000 extra wijkagenten aanstellen die werken aan de veiligheid in de wijk.

 

Meer informatie vind je op de website van GroenLinks. Bekijk hier de standpunten voor de verkiezingen van 2012.