Press "Enter" to skip to content

Visie Partijstandpunten.nl

Voordat wij deze website opzetten, viel het ons op hoe kort de houdbaarheid was van de mening van een politieke partij over een bepaald onderwerp. “Regeren is vooruitzien” is een oud gezegde. Maar veel politici lieten zich, mede onder druk van media en de samenleving, erg veel leiden door de waan van de dag.

– “Wil de bevolking dat een bepaalde asielzoeker niet uitgezet wordt? Dan stemmen wij tegen uitzetting.”
– “Wil de bevolking dat een bepaalde polder niet onder water komt? Dan stemmen wij tegen ontpoldering.”

In principe is hier niks verkeerds mee. We leven in een democratie en als de meerderheid van het volk iets vindt, moet daar natuurlijk naar geluisterd worden.

Maar ook de minderheid moet een stem hebben. En natuurlijk zijn er partijen die vanuit religieuze of idealistische overwegingen nooit aan de meerderheid van het volk of aan de grootste schreeuwers zal toegeven. Maar partijen waarbij een bepaald onderwerp niet tot de speerpunten hoort, kunnen nog wel eens in de verleiding komen om tijdens een debat of een stemming iets anders te vertegenwoordigen dan ze tijdens de verkiezingen zeiden te vertegenwoordigen.

Ook dit is begrijpelijk. Het blijft nog steeds lastig om de toekomst te voorspellen. En nieuwe of veranderde situaties vragen om nieuwe of veranderde standpunten. Maar de positie die een partij in een nieuwe situatie inneemt, moet naar onze mening wel altijd vanuit hetzelfde ideaal, vanuit dezelfde visie ingenomen worden.

Wanneer een partij verkozen wordt op de visie die zij heeft, kan de kiezer er van uit gaan dat de partij altijd de stem en gelijke visie van de kiezer zal vertegenwoordigen. Ongeacht de situatie die zich voordoet. Dit in tegenstelling tot de keuze voor een partij die het wel of niet eens is met een korte lijst met stellingen. Want deze stellingen kunnen een half jaar na de verkiezingen al volledig irrelevant zijn.

Met het opzetten van deze website willen wij de kiezer een goed overzicht geven van hoe de partijen zelf hun visie en standpunten formuleren. Waar ze zelf de nadruk op leggen. Zodat de kiezer weet waar de gekozen partij in de Tweede Kamer haar nadruk op zal leggen. Welke situatie, stemming of debat zich ook zal voordoen.

Daarnaast willen we ook de partijen stimuleren om zelf hun visie en idealen helder te krijgen en hieraan de uitgangspunten voor – op zijn minst – de komende kabinetsperiode te koppelen. Ongeacht of deze visie en uitgangspunten het wel of niet goed doen in de peilingen.

Wanneer de kiezers dus geen behoefte hebben aan een bepaalde visie, zal deze partij weinig stemmen krijgen en dus zal deze visie ook niet vertegenwoordigd worden in de beslissingen voor het land. Een visie waar wel behoefte aan is, zal veel naar voren komen bij de besluitvorming. Hiermee zal het land dus meer geregeerd worden vanuit een visie, de visie van het volk, in plaats van uit een constante reactie op de waan van de dag.

Hiermee wordt regeren dus weer écht vooruitzien. Dat is onze visie. Dat is ons ideaal.

 

Comments are closed.