Press "Enter" to skip to content

GroenLinks

Visie van GroenLinks

Een groener Nederland staat sterker. Dat is wat GroenLinks wil. Een Nederland met een innovatieve economie die nieuwe banen schept. Een Nederland met gelijke kansen voor iedereen. Een Nederland waar volop ruimte is voor natuur. Met groene oplossingen komen we uit de crisis. Maar nog belangrijker: we voorkomen de volgende.

Met het Lente-akkoord is de eerste stap gezet naar een groen Nederland waar we eerlijk delen. Nu is het moment om door te pakken. Om het volgende kabinet van een groene koers te voorzien.

Standpunten GroenLinks

Een economie die draait op zon en wind

GroenLinks werkt aan een economie die draait op wind en zon inplaats van een economie die stilstaat op kolen en olie. Op dit moment belasten we in Nederland  dat mensen werken. Tegelijkertijd geven we subsidies aan vervuilende en verspillende bedrijven. Dat kunnen we ons niet veroorloven als er zoveel mensen aan de kant staan. Olie wordt steeds schaarser en duurder. Overstappen naar een schone economie is de oplossing voor de economische en ecologische problemen waar we nu voor staan. De groene innovaties van vandaag zijn de duurzame banen van morgen.

En dat zijn de banen die we nodig hebben om de crisis op te lossen. Zo helpen we de mensen die nu aan de kant staan weer aan een baan. Duurzame banen zijn niet alleen technici die werken aan groene innovatie, maar ook de docenten voor de klas en de handen aan het bed. Dit doen we door de belasting te verlagen voor mensen die werken en door te investeren in zonne- en windenergie, in de isolatie van huizen en in het onderwijs. Op die manier schept GroenLinks twee honderdduizend nieuwe banen.

Dat is goed voor mensen die nu aan de kant staan. Maar het is ook goed voor  ons milieu, onze natuur en ons klimaat. Uiteindelijk is dat is goed voor ons allemaal: een groener Nederland is een gezonder Nederland. Wij kiezen voor duurzaam en diervriendelijk voedsel en voor ruimte voor de natuur. Zo kunnen onze kinderen opgroeien in een schoon en mooi land. GroenLinks wil een land waar vogels rustig kunnen broeden. Waar herten, vossen en hazen leven in velden en bossen. Waar koeien grazen, kippen buiten scharrelen en varkens buiten wroeten.  Groene bossen geven mensen ruimte om te ontspannen. Goed eten betekent kinderen die gezond opgroeien.  Gebruik je gezond verstand en kies voor een groener Nederland.

Kansen eerlijk delen

Nieuwe banen betekenen nieuwe kansen voor mensen die nu aan de kant staan. Voor mensen die nu moeilijk aan werk komen, komt er maatwerk en begeleiding. We willen meer zekerheid voor flexwerkers en betaalbare kinderopvang voor jonge gezinnen. Want GroenLinks laat niemand aan de kant staan.

Eerlijke kansen beginnen op school. Scholen zijn de motor van de groene kenniseconomie. Maar goed onderwijs is bovenal dé manier om te zorgen voor gelijke kansen voor iedereen. GroenLinks wil dat ieder kind zich onafhankelijk van zijn ouders’ opleidingsniveau, inkomen of achternaam kan ontwikkelen.

Eerlijk delen. Alleen zo komen we samen de crisis door. Dus meer belasting op bonussen, banken en bedrijfswinsten. En juist minder belasting voor mensen die het niet breed hebben. GroenLinks zorgt dat Nederland financieel gezond wordt en gebruikt daarvoor sociale oplossingen. Zorg dichtbij in plaats van grote bureaucratische zorgfabrieken; banen in plaats van uitkeringen. Dat is goed voor mensen. Dat is het belangrijkste. Maar het is uiteindelijk ook goedkoper. Een win-win-economie.

Eén Europese vuist

De afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat Nederland in Europa  een vuist kan maken tegen de klimaatcrisis en de economische crisis. De economische crisis heeft kunnen ontstaan omdat banken te veel macht hebben gekregen. Inhalige bankiers brachten de hele Europese markt aan het wankelen. Europa moet écht sterk worden en een stevige vuist maken tegen de wereld van bonussen. Dan kunnen de Europese burgers weer samen uit de crisis klimmen. Ons milieu stopt niet bij de landsgrenzen. Schone lucht, blauwe zeeën en mooie natuur kunnen we alleen beschermen als we samen werken. Een groener Nederland begint in Europa.

GroenLinks doet vijf concrete beloften om Nederland uit de crisis te halen.

Belofte 1: We stoppen met subsidies voor vervuiling en verspilling

In Nederland  ontvangt de vervuiler momenteel subsidie en staat de vernieuwer er alleen voor. Dat moet precies andersom. GroenLinks maakt een eind aan zes miljard euro subsidie voor vervuilende en verspillende bedrijven. Geld dat nu gaat naar de vernietiging van ons milieu, ons klimaat en onze natuur. In tijden van crisis kunnen we ons dat niet meer veroorloven. Wat goed is voor het milieu, is ook economisch verstandig, want de groene innovaties van vandaag zijn de duurzame banen van morgen.

Belofte 2: We verlagen de belasting voor mensen die werken

GroenLinks kiest voor duurzame banen. Daarom verlagen we de belasting voor mensen die werken. Dat levert nieuwe banen op, zodat mensen die nu aan de kant staan weer aan het werk kunnen. Bovendien houden mensen meer geld over. Er komt maatwerk en begeleiding voor mensen die nu lastig werk vinden. Want GroenLinks laat niemand aan de kant staan.

Belofte 3: We investeren in onderwijs

Juist in tijden van crisis kiest GroenLinks voor eerlijke kansen. GroenLinks investeert 2.5 miljard euro in kleinere klassen waar individuele aandacht voor leerlingen is. In onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is. In de beste docenten, die vakmannen maken van straatjongens. Want hoeveel je ouders verdienen, mag niet bepalen waar je uiteindelijk terecht komt.

Belofte 4: We verzekeren dat voor niemand zorg te duur wordt

De menselijke maat moet terug in de zorg. Dat is goed voor mensen die zorg nodig hebben. Maar het is uiteindelijk ook goedkoper. We organiseren daarom zorg dichtbij mensen en niet in grote bureaucratische zorgfabrieken. Ze kunnen dan snel door hun eigen huisarts of wijkverpleegkundige worden geholpen. Niemand moet ziek blijven rondlopen omdat de zorg te duur is geworden: we verlagen daarom het eigen risico voor mensen met de laagste inkomens en houden het bezoek aan de huisarts buiten het eigen risico.

Belofte 5: We pakken de banken aan

De huidige economische crisis is veroorzaakt door de banken. De bankensector moet radicaal anders. We maken een einde aan de bonuscultuur. We splitsen nuts- en zakenbanken zodat uw spaargeld niet meer in gevaar kan komen. En we leggen de lasten van het opruimen van de crisis bij de veroorzaker, door een bankenbelasting. Alleen zo wordt ons financiële stelsel duurzaam.

Voor meer standpunten van GroenLinks: zie www.groenlinks.nl/standpunten

 

Bron: Campagneteam GroenLinks