Press "Enter" to skip to content

PvdT

Visie van de Partij van de Toekomst

Ons ideaal is om het anders te doen. Door praktische oplossingen aan te dragen. Niet door amendementen op bestaand beleid te formuleren. Door te werken met netwerken en met mensen die de vernieuwing al in de praktijk uitvoeren. Door van onderaf de democratie vorm te geven, door te luisteren en door de mensen te raken in hun zijn, hun zingeving en hun creativiteit: door het anders te doen.

Standpunten PvdT

NIEUWE DEMOCRATIE door:

 • referenda, polls en meer luisteren naar de mensen om wie het gaat
 • meer informatie en transparantie op alle niveaus
 • meer vrijheid van keuze en minder regeltjes

NIEUWE ECONOMIE door:

 • volledige openheid en transparantie bij overheid, banken en pensioenfondsen
 • afbouwen van schulden-economie en opbouwen van creatie-economie
 • het accent daarbij leggen op lokale economie

NIEUWE DUURZAAMHEID door:

 • direct stoppen met de roofbouw van de aarde
 • ontwikkelen van alternatieven voor dure energie
 • innovatie en vergroening door bijvoorbeeld het toepassen van de milieuladder

ANDERS OMGAAN ZORG EN GEZONDHEID

 • alternatieven ontwikkelen voor een betaalbaar zorgstelsel, door bijvoorbeeld zorgsparen
 • meer Hart in de zorg en de mens meer centraal
 • eerlijke voorlichting over voeding, geneesmiddelen en alternatieven

ANDERS OMGAAN MET ONDERWIJS

 • meer keuzevrijheid voor ouders voor andere vormen van onderwijs
 • een persoonlijk budget voor onderwijs voor iedereen
 • meer ontwikkelen van talent en menselijke mogelijkheden

ANDERS OMGAAN MET SOCIALE ZEKERHEID:

 • vernieuwen van sociale zekerheid en bestaanszekerheid door een onvoorwaardelijk basisinkomen
 • belasting op gebruik van grond en grondstoffen in plaats van belasting op arbeid
 • afschaffen van ingewikkelde loketten en regeltjes op dat gebied

ANDERS OMGAAN MET EUROPA

 • minder centrale macht in Europa (subsidiariteit)
 • minder regeltjes (proportionaliteit)
 • Euro niet als enige betaalmiddel (gezonde economie en de staatshuishouding op orde)

ANDERS OMGAAN MET IMMIGRATIE

 • immigratiebeleid richten op de mens en zijn mogelijkheden
 • duidelijke regels stellen met korte doorlooptijden
 • opvang van vluchtelingen zo dicht mogelijk bij het thuisland

ANDERS OMGAAN MET DEFENSIE

 • een klein leger
 • flexibel en wereldwijd inzetbaar
 • gericht op vrede

Bron: Campagneteam PvdT