Press "Enter" to skip to content

PVV

Visie van de PVV

Het is een Chinese verwensing: moge U leven in interessante tijden. Anno 2012 leven wij in interessante tijden. Veel van de uitdagingen van Nederland zijn enorm: ons verlies aan soevereiniteit, de constante groei van de islam, de slechte economische situatie, de uitholling van de zorg en verzorging van onze ouderen, de bizarre keuzes van Kunduz.

Maar de crisis van Nederland gaat veel verder dan de rollator die onze senioren nu zelf moeten betalen. Onze ‘interessante tijden’ hebben vooral betrekking op de totale afwezigheid van enig kompas. Zijn wij nog wel een land dat zichzelf wil besturen? Vormen wij nog een volk dat baas is over zijn eigen grondgebied? Vinden we dat we eerst onze eigen zieken en ouderen moeten verzorgen en daarna de rest van de wereld?

Wat is ons verhaal?

In dit verkiezingsprogramma presenteren wij onze keuzes voor Nederland 2017. Zoals altijd zijn we pragmatisch en patriottisch. Andere partijen kiezen voor islam of EUnationalisme; wij kiezen voor Nederland.

De keuze is duidelijk, en terug te zien in de titels van de hoofdstukken die volgen: hun Brussel versus onze economie, onze verzorgingsstaat, onze vrijheid, onze veiligheid, ons immigratiebeleid, onze zorg, onze kwaliteit van leven, ons buitenland, onze omgeving en onze financiën.

Wij binden de strijd aan met het EU-nationalisme.

Standpunten PVV

Hun Brussel

Eurofiel of democraat. Nederlandse vrijheid of Brusselse slavernij. Vrijwillige samenwerking of Barroso-bevelen. De euro of de gulden. Zelf kastelen bouwen of blijven gireren naar Op 12 september geeft Nederland het antwoord. Onze belangen heten Nederland, daarna Nederland en daarna nog eens Nederland. Iedereen zijn eigen cultuur, eigen beslissingen, eigen rekeningen, eigen verantwoordelijkheden. Eigen blaren.

Wij zijn de enigen die zeggen: uit die fuik. Het touw om onze nek dat ons vastbindt aan de eurocraten en de geldsmijters moet los.

Wij zijn de enigen die tegen de ongekozen eurocraten zeggen: jullie einde is ons begin. Jullie droom is onze nachtmerrie. Jullie verlies is onze winst.

Wij zijn de enigen die zeggen: het moet maar eens afgelopen zijn. Nu weer baas in eigen land.

Onze vlag is rood-wit-blauw.

Uit de EU. Uit de euro.

Onze economie

Economische vrijheid en vertrouwen in eigen kracht hebben eeuwenlang gezorgd voor groei. Die krijgen we terug als we weer baas worden over onze eigen economie, dus weg uit de EU. Vrijhandel regelen we zelf met andere landen.

En natuurlijk gaan we terug naar de gulden. Het gerenommeerde onderzoeksbureau Lombard Street Research heeft uitgezocht dat de euro per Nederlander per jaar 1800 euro koopkracht kost. Dat kunnen we ons niet langer veroorloven. Eigen valuta betekent weer eigen rente. Weer maatwerk voor Nederland.

De Partij voor de Vrijheid kiest ervoor de binnenlandse vraag te stimuleren. Henk en Ingrid moeten meer kunnen besteden. Daarom kiest de PVV voor lagere BTW en vermindering van de belasting op energie.  De forenzentaks verdwijnt; het kwartje van Kok geven we terug door de benzine- en dieselaccijns met maar liefst 12 eurocent te verlagen. Ook de accijns op LPG gaat naar beneden. De vennootschapsbelasting voor grote en kleine bedrijven gaat ook naar beneden.

Onze verzorgingsstaat

Het zijn barre economische tijden. Je hebt geen glazen bol nodig om te voorspellen dat er nog veel narigheid aankomt. Daarom is het nu zaak het vangnet op orde te krijgen dat onze landgenoten moet beschermen tegen de economische slaggolven die ons land gaan treffen.

Steeds meer Nederlanders dreigen hun baan kwijt te raken, voor kortere of langere tijd. In veel gezinnen betekent dat een kleine ramp: hoe moet het met de hypotheek, wie betaalt de rekeningen voor de kinderen, moet de auto de deur uit? Onze landgenoten hebben niet gekozen voor de eurocrisis, maar moeten er wel de rekening voor betalen. Het minste dat we kunnen doen is ervoor zorgen dat zij op adem kunnen komen en een andere baan vinden.

Daarom kiest de Partij voor de Vrijheid onomwonden voor de verdediging van onzeverzorgingsstaat. Die keuze leidt automatisch tot een afwijzing van de massa-immigratie, die ons 7,2 miljard euro per jaar kost. Het is tenslotte kiezen of delen. Of je gaat de hele wereld van een uitkering voorzien of je kiest ondubbelzinnig voor je eigen bevolking.

De Partij voor de Vrijheid laat er geen twijfel over bestaan aan welke kant zij staat. Dit onderscheidt ons van de linksen die denken dat open deuren en een solide verzorgingsstaat prima samengaan. We stoppen met het geven van dure uitkeringen aan nieuwkomers. De bijstand is bijvoorbeeld al verworden tot een allochtonen-hangplek. Wij vinden: migranten moeten 10 jaar in Nederland werken voor ze recht krijgen op sociale voorzieningen.

Onze vrijheid

Meer vrijheid betekent minder EU en minder islam. De Europese Unie is in zijn essentie een totalitair project. Zeer terecht spreekt sovjetdissident Vladimir Boekovski over de EUSSR, de Europese Unie als reïncarnatie van de Sovjet-Unie, de USSR.

Als Italianen kruisbeelden in scholen willen ophangen, of als Nederlanders een meldpunt overlast MOE-landers starten, dan krijgen ze de wind van voren van Brussel. En reken maar dat onze progressieve vrienden dolgraag alle islamkritiek aan banden willen leggen.

Dat moeten we natuurlijk allemaal tegengaan en duidelijk maken dat hun Brussel niets te maken heeft met onze vrijheid. Nog een bedreiging is de oprukkende islam. Deze ideologie staat haaks op de vrijheid. Niet alleen voor haar aanhangers, maar voor de hele Westerse wereld. Progressieve politici zijn graag bereid het deze totalitaire filosofie naar de zin te maken. De Partij voor de Vrijheid zegt: geen centimeter ruimte voor de islam in Nederland. Dat betekent dat we met plezier de zegepralen van de islam in onze straten tegengaan: de minaretten, de boerka’s, de hoofddoekjes etc. Wie behoefte heeft aan dergelijke zaken kan prima terug. Graag zelfs.

Onze veiligheid

Rechters moeten echt gaan begrijpen dat Nederland zwaardere straffen wil. Daarom wil de Partij voor de Vrijheid minimumstraffen. Ook gaan we straffen stapelen. Dus: wie twee moorden pleegt krijgt twee keer een straf en zit die ook beide uit, achter elkaar.

Gevangenissen zijn geen vakantieresorts. Het mag in de bajes een stuk minder luxueuzer dan in het verzorgingstehuis.

Falende leden van de zittende en staande magistratuur moeten weg. De PVV wil dat democratisch regelen: rechters worden niet meer voor het leven benoemd maar voor tien jaar. Voor raadsheren van de Hoge Raad worden verkiezingen uitgeschreven. Laat Nederlanders zelf kiezen wie in hoogste instantie over hen oordeelt.

De politie is er voor de burger en niet andersom. De politie moet de veiligheid van ons en onze kinderen garanderen. Daarom geen praatpolitie, maar een actiepolitie. Niet te veel nadruk op procedures, maar simpelere regels, zodat er meer blauw op straat komt.

Veel meer misdrijven en misdaden moeten worden opgelost. Nu is dat slechts een kwart, maar het moet absoluut richting 50 procent. Ook moet de overhead naar beneden. Er zitten te veel mensen op het bureau leiding te geven, en we zien veel te weinig politie op straat.

Ons immigratiebeleid

De massa-immigratie is intens schadelijk voor Nederland. Buiten de problemen met de islam die we nu geïmporteerd hebben, zien we een oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen op het gebied van uitkeringsafhankelijkheid, antisemitisme, homohaat, vrouwendiscriminatie, criminaliteit, overlast, schooluitval en eerwraak. Niet-westerse allochtonen kosten Nederland 7,2 miljard euro per jaar.

Daarom moeten we stoppen met de immigratie van mensen uit islamitische landen. Remigratie is een schone zaak. Dus gooien we criminelen met een niet-Nederlandse nationaliteit er meteen uit en nemen we afscheid van vreemdelingen die geen baan hebben: ‘werken of wegwezen’.

Onze zorg

Een van de Kunduz-plannen luidt: het ‘extramuraliseren zzp 1-3 voor nieuwe gevallen per 1 januari 2013’. Niemand die daar iets van snapt. Maar het betekent het afschaffen van de verzorgingshuizen. Vanaf 2013 komen hoogbejaarden die slecht ter been zijn, niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en ook niemand meer hebben om voor hen te zorgen, er niet meer in. Zij zouden thuis de zorg moeten krijgen die zij ook in het verzorgingshuis hebben.

Maar de realiteit is dat deze mensen vaak niet meer thuis kunnen wonen. Sommigen hebben zelfs dag en nacht zorg nodig. Het gaat hier tenslotte vaak om mensen van tachtig jaar en ouder die zichzelf veelal niet meer kunnen verzorgen. Om te voorkomen dat zij verkommeren, vereenzamen en vervuilen bestaan er verzorgingshuizen. Daarom wil de Partij voor de Vrijheid ze behouden.

Onze kwaliteit van leven

Onderwijs is een belangrijke taak van de overheid. Bijvoorbeeld om onze cultuur aan een volgende generatie door te geven. Maar minstens zo belangrijk is dat onderwijs ervoor zorgt dat wij de best opgeleide beroepsbevolking hebben. Voor een land zonder al te veel natuurlijke hulpbronnen is dat een noodzaak.

De Partij voor de Vrijheid ziet graag kleine scholen. Waar de leerling niet een anoniem nummer is, maar waar hij zich thuisvoelt. Van nieuwe fusies is dus geen sprake en waar mogelijk wordt er juist ontvlecht, vooral in HBO en MBO.

Er is een schreeuwend tekort aan geschoolde vakmensen: monteurs, lassers, meet- en regeltechnici, bouwvakkers etc. Techniek krijgt dus volop aandacht, al op de lagere school. De ambachtsschool is cruciaal. We handhaven de studiefinanciering voor de bachelorfase; we handhaven de OV-jaarkaart. Ook draaien wij de bezuiniging op het passend onderwijs terug.

Kunstsubsidies, daar stoppen we mee. We bezuinigen flink op de staatsomroep. En het ritueel slachten moet wettelijk worden verboden.

Ons buitenland

De afgelopen twee jaar hebben linkse media in vele toonsoorten de ‘Arabische Lente’ bezongen. De theorie was dat alle islamieten nu op Facebook zouden zitten en dat ze daardoor de jihad gingen vergeten. In de realiteit blijkt de ‘Lente’ een barre winter. Hier en daar verdween een dictator – om vervangen te worden door een nog islamitischer regime. De sharia wint zo rap terrein. De progressieve opinie-bobo’s verwarden hun roze dromen weer eens met de werkelijkheid.

De diplomatieke banden van Nederland met landen van de Organisatie van Islamitische Conferentie (OIC) worden geminimaliseerd zolang zij vasthouden aan de door hen ondertekende Verklaring van Cairo waarin de mensenrechten worden beperkt tot de barbaarse sharia. Ontwikkelingshulp daar stoppen we natuurlijk zo snel mogelijk mee. We nemen afscheid van de Antillen. En de JSF wordt niet aangeschaft.

Onze omgeving

De Partij voor de Vrijheid is natuurlijk voorstander van een zo schoon mogelijke leefomgeving. Vervoer per auto of openbaar vervoer, dat maken de mensen zelf wel uit. Goede infrastructuur is van levensbelang voor een gezonde economie. De Partij voor de Vrijheid is dan ook dolblij met elke meter asfalt die wordt aangelegd. De benzineprijs moet naar beneden. En de woningcorporaties moeten weer terug naar waar ze voor zijn opgericht: het verhuren van goede woningen. Wij schrappen alle extra huurverhogingen boven de inflatie.

 

Bron: Verkiezingsprogramma op pvv.nl/verkiezingsprogramma-2012